Menu

HorsensPortal

Din lokale indgang til nettet

Landsforeningen SIND

Landsforeningen SIND
Landsforeningen SIND er en forening som arbejder for at skabe forståelse og tolerance for sindslidende og deres pårørende.
Foreningen udgiver SINDbladet seks gange årligt som også formidler et gratis elektronisk nyhedsbrev og har desuden en landsdækkende aktivitet, SIND Ungdom, for unge mellem 16 og 35 år.
www.wikipedia.org ... 

Kommunen

Få hjælp og information 
www.horsens.dk ... 

Region Midt

Psykiatrien i Region Midtjylland  
www.psykiatrien.rm.dk

Recovery

Recovery er borgerens egen proces med at komme sig helt eller delvist.
Recovery er den enkeltes egen oplevede proces med at komme sig og finde trivsel i tilværelsen. Den fagprofessionelle kan støtte borgeren i processen
www.vidensportal.dk ... 

Sind i Horsens

Vi er organisationen sind 

Vi har en afdeling i Horsens 

Hvor vi har en del aktiviteter 

For dem som har en sindslidelse

og for dem som er kommet ud på 

den anden side recovery mæssigt 

Hilsen fra os fra 
sind Hedensted - Horsens 

SIND Horsens-Hedensted
www.sind.dk ... 
www.facebook.com/sindhorsenshedensted

PsykiatriNetværket

PsykiatriNetværket giver organisationer mere magt
PsykiatriNetværket er et samarbejde mellem landsdækkende organisationer på psykiatriområdet. Fælles er, at de er organisationer båret af frivillige. PsykiatriNetværket står bag det årlige Psykiatritopmøde.
www.detsocialenetvaerk.dk ... 

10-årsplan

10-årsplan for psykiatrien
Den hidtidige indsats på psykiatriområdet har været præget af lappeløsninger og finansiering af konkrete, lokale projekter og initiativer uden et samlet blik for den helhedsorienterede indsats. Den kommende 10-års plan for psykiatrien vil bl.a. have fokus på forebyggelse af psykisk sårbarhed, bedre sammenhæng på tværs af regioner og kommuner og indsatsen for børn og unge samt for mennesker, der både har et misbrug og en psykisk lidelse.
www.sum.dk ... 

Ni væsentlige temaer
Tiden er kommet til at forbedre livskvaliteten og tilværelsen for den enkelte med en psykisk lidelse.
I det faglige oplæg præsenteres ni væsentlige temaer, og inden for hvert tema beskrives udfordringer og anbefalinger til bedre mental sundhed
www.sst.dk ... 

Pixiudgave af fagligt oplæg til en 10-årsplan 
www.sst.dk ... 

Fakta om 10-års planen for psykiatri  
Oplægget opstiller 37 anbefalinger grupperet indenfor ni emner. Blandt de væsentligste anbefalinger er:
Styrket pårørendeinddragelse – herunder systematisk tilbud om undervisning.
Let og hurtig adgang til akutte psykiatriske tilbud.
www.bedrepsykiatri.dk ... 

Nyheder

SINDbladet 
www.sind.dk/nyheder ... 

Landsforeningen

Mia Kristina Hansen 
www.linkedin.com ... 
www.politiken.dk ... 

Politik

Psykiatri-listen 
www.psykiatri-listen.dk
Regionsrådsvalget 2021
www.sundhedsmonitor.dk ...