Menu

HorsensPortal

Din lokale indgang til nettet

Søg navne

De Gule Sider 
www.degulesider.dk

Navne v/Berlingske
Familiemeddelelser: Bryllupper, fødsler, dødsannoncer mm.
www.navne.dk

Dansk Biografisk Leksikon 
Digitaliseret 2. udgave, online
www.rosekamp.dk/DBL_All ...

Dansk Biografisk Leksikons historie 
www.wikipedia.org/wiki/Dansk_Biografisk ...

Navne Horsens

Anders Samuelsen
www.wikipedia.org ... 
Peter Sørensen  
Borgmester 2012-. (A)
www.da.wikipedia.org/wiki/Peter ... 

Personer fra Horsens 
www.wikipedia.org ... 

Personer i Horsensleksikon
www.horsensleksikon.dk ... 

Borgmestre i Horsens
www.horsensleksikon.dk ...

Slægtsforskning

Danske Slægtsforskere
www.slaegtogdata.dk
Slægtsforskernes Bibliotek 
www.bibliotek.dis-danmark.dk
Kirkebøger og folketællinger
www.arkivalieronline.dk
Statens Arkiver 
www.sa.dk
Danske arkiver 
www.arkiv.dk
www.arkivvejviseren.dk
Politiets Registerblade 
www.politietsregisterblade.dk

Dødsannoncer v/afdøde.dk
www.afdoede.dk ...